Cześć!

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) jest szczególnym czasem dla wszystkich młodych, gdyż to właśnie młodzież jest ośrodkiem zainteresowania całej Europy. W tym roku ETM w Polsce obchodzimy w terminie 1-14 maja.

W ramach ETM i projektu "Solidarni w działaniu" będziemy debatować w 4 miejscowościach woj. świętokrzyskiego (Jędrzejów, Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sobków). Będą to dyskusje miedzy ekspertami i działaczami społecznymi, a młodzieżą na różnych szczeblach edukacji: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa.

Po serii debat opracowana zostanie oraz wydana w wersji drukowanej i elektronicznej gazeta, zawierająca wnioski i rekomendacje zebrane w trakcie debat.

W grudniu zorganizowany zostanie w Kielcach kongres organizacji pozarządowych pn. Akademia NGO. Będzie to czas na zapoznanie młodzieży z województwa z działalnością organizacji pozarządowych i promocją włączania się w działania społeczne.