Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie powstało w 1999 r oku. Od 2001 roku nosi ono imię Jana Pawła II. Sobków nad Nidą to miejscowość będąca siedzibą gminy, położona 30 km od Kielc.

Szkoła kształci, wychowuje oraz zapewnia opiekę swoim uczniom. Oferuje wiele dodatkowych zajęć: chór szkolny, zajęcia dotyczące ekologii, Szkolny Klub Europejski, PCK, Liga Ochrony Przyrody, Liga Obrony Kraju. Od wielu lat gimnazjum prowadzi szereg działań proeuropejskich - uczniowie brali udział w trzech edycjach programu Comenius oraz w wydarzeniach realizowanych w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Szkoła współpracuje również z Fundacją Schumana. Od 2005 roku prowadzi wymiany młodzieży w ramach Klubów 4H ze stanem Indiana w USA. Gimnazjum współpracuje także ze szkołami w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Czech, Ukrainy, Szwecji, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Rumunii i Grecji.