Tomasz Molęda

Konsultant Regionalnego Punktu Eurodesk Polska w Kielcach.

Aleksandra Polesek

Nauczycielka języka hiszpańskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, Liceum Szkół Plastycznych w Kielcach oraz przedstawicielka Związku Harcerstwa Polskiego.

Maurizia Morelli

Uczestniczka Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu Erasmus+.

Karol Kaleta

Konsultant Regionalnego Punktu Eurodesk Polska w Kielcach.

Michał Piasecki

Przewodniczący Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieży SYNERGIA, Stowarzyszenie PROREW.

Agnieszka Tercz

Przedstawicielka Stowarzyszenia Edukacja przez Internet, koordynatorka projektów w ramach Programu Erasmus+, Programu "Młodzież w działaniu" oraz Programu Młodzież.

Joanna Rudawska

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych Kieleckiego Parku Technologicznego.

Piotr Zimoch

Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie.

Cathrine Berg

Uczestniczka Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu Erasmus+

Barbara Biskup

Przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Zbigniew Brzeziński

Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Katarzyna Cukierska

Dyrektor Zespołu Edukacyjno-Przedszkolnego Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim.