Twórz, działaj, włącz się!

Hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży. ETM organizowany jest w Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej po raz ósmy.

30-lecie Programu Erasmus+

Tegoroczna edycja w związku z 30-leciem programu Erasmus jest okazją do szerzenia wiedzy o programie Erasmus+.

Polityka młodzieżowa

Realizacja projektu "Solidarni w działaniu" to również okazja do wysłuchania pomysłów młodych ludzi dotyczących kształtowania przyszłych kierunków polityki młodzieżowej UE.

Obchody ETM w Polsce

Polskie obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży skupiają się na tematyce zmian technologiczno-cyfrowych. Postępujący rozwój cyfrowego społeczeństwa wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie, a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, międzykulturowość.