Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.
Uczelnia oferuje kształcenie na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Różnorodna oferta kształcenia jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.

Młodzi naukowcy z całej Polski uznali w 2016 roku Politechnikę Świętokrzyską za najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, przyznając jej prestiżowe wyróżnienie PRODOK.
Uczelnia współpracuje z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Potwierdzają to również badania prowadzone przez uczelnię wśród absolwentów - ponad 71 procent ankietowanych znalazło zatrudnienie tuż po ukończeniu studiów.

Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Naszą wizytówką jest tzw. łazik  marsjański. Drużyna koła Impuls, złożona ze studentów i doktorantów uczelni, zajęła drugie miejsce w zawodach European Rover Challenge 2016.

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna hala sportowa - sztandarowa inwestycja uczelni. Mieszczą się na niej boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Do tego widownia na 500 miejsc oraz sala do aerobiku.

Na uczelni funkcjonuje klub studencki Pod Krechą, wokół którego skupia się życie kulturalne. Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, oprócz tego prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach.

Dane teleadresowe:
Politechnika Świętokrzyska
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

www.tu.kielce.pl
www.facebook.com/psk.kielce