Dziękujemy za udział w wydarzeniu "Idea Inspiracja Inicjatywa"

Dziękujemy za udział w wydarzeniu "Idea Inspiracja Inicjatywa"

Ach! Co to był za dzień! Eventowy koniec roku zakończyliśmy wspólnie z Wami z przytupem :)

Dziękujemy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Rzecznik Młodzieży - świętokrzyskie za współorganizację i wsparcie!

Dziękujemy partnerom: Szkoła Liderów, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Sieć Synergia!

Dziękujemy młodzieży i uczestnikom, bez Was nie byłoby tak wspaniałych inicjatyw i projektów jak Solidarni w działaniu :0)

Dziękujemy Studium Instrumentów Etnicznych za dobre nadanie rytmu!

#ngo #młodzież #świętokrzyskie