Obchody ETM w Polsce

Polskie obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży skupiają się na tematyce zmian technologiczno-cyfrowych. Postępujący rozwój cyfrowego społeczeństwa wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie, a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, międzykulturowość.