Edukacja pozaformalna rozwija umiejętności

Projekt zakłada elementy edukacji pozaformalnej, przez co jego uczestnicy mają możliwość zdobywania wiedzy z różnych dziedzin.

Aktywność pozaszkolna ma wyraźny wpływ na rozwój kompetencji/kwalifikacji osób młodych.

Wartości na wykresie to odpowiedź na pytanie ankietowe: Jak Pan/i ocenia poziom swoich kompetencji/kwalifikacji? Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania danego zawodu? *

* Wyniki badania ankietowego dotyczącego potrzeb i potencjałów osób młodych w wieku 15-25 lat znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim (Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Edukacja przez Internet 2016).